กระเบื้อง 3 มิติ (3D elevation tiles) ชัดเจนทั้งลวดลาย สีสัน และสัมผัส

กระเบื้อง 3 มิติ (3D elevation tiles) ชัดเจนทั้งลวดลาย สีสัน และสัมผัส ด้วยเทคโนโลยีแม่พิมพ์คุณภาพสูง ทำให้เกิดผิวสัมผัสที่มีมิติ และความลึก สามารถใช้งานได้ทั้งปูพื้น และบุผนัง

%d bloggers like this: