นิวซาร่า-ขาว (8″x10″)(A)

6.95฿

(ราคาต่อแผ่น)

ราคาต่อตร.ม. 139 บาท/ตร.ม.

พื้นที่ใช้งานของคุณ ตร.ม.
เผื่อแตกและเสียหาย %
จำนวนกระเบื้องที่ใช้

แผ่น
จำนวนที่อาจต้องซื้อเผื่อ

แผ่น
จำนวนกล่องที่ต้องซื้อ

กล่อง

เป็นการคำนวนเบื้องต้นอาจมีการคลาดเคลื่อนตามจำนวนสินค้าในกล่อง

นิวซาร่า-ขาว (8″x10″)(A)

6.95฿