แกรนิตโต้ LKF 2M 513 (60×120)(A)

430.75฿

 

พื้นที่ใช้งานของคุณ ตร.ม.
จำนวนกระเบื้องที่ใช้

แผ่น

var areaSquareMeter = ‘1.39’;piecePerBox
var piecePerBox = ‘2’;
jQuery(‘.submitCalculate’).off().click(function(){
var area =0;
var spare = 0;
jQuery(‘#calculate_area :input’).each(function(){
$this = jQuery(this);
if($this.data(‘name-ele’)==’inputarea’){
area = $this.val();
}
if($this.data(‘name-ele’)==’spare’){
spare = $this.val();
}
});
$counttiles = areaSquareMeter*area;
$counttiles_spare = (areaSquareMeter*area)*((spare)/100);
$countbox = ((areaSquareMeter*area)+$counttiles_spare)/piecePerBox;
if(Math.round($counttiles) !== $counttiles) {
$counttiles = $counttiles.toFixed(2);
}
if(Math.round($countbox) !== $countbox) {
$countbox = $countbox.toFixed(2);
}
if(Math.round($counttiles_spare) !== $counttiles_spare) {
$counttiles_spare = $counttiles_spare.toFixed(2);
}
$countbox = Math.ceil($countbox);
$countsumpiece = $countbox*piecePerBox
jQuery(‘#counttiles’).html($counttiles);
jQuery(‘#countbox’).html($countbox);
jQuery(‘#countsumpiece’).html($countsumpiece);
jQuery(‘#counttiles_spare’).html($counttiles_spare);
});
jQuery(‘.calculate-open-link’).off().click(function(e){
e.preventDefault();
jQuery(‘#calculate_area’).slideToggle();
});