โถงตะวัน-น้ำตาล (A) (12″x12″)

13.25฿

(ราคาต่อแผ่น)

ราคาต่อตร.ม. 145.75 บาท/ตร.ม.