รายการ ขนาด
ความกว้าง  เมตร
ความยาว  เมตร
ขนาดกระเบื้อง  CM/inch.
คิดเผื่อกระเบื้องเสียหาย  %

จำนวนกระเบื้อง