“โฮมเซรามิค ปันน้ำใจ” คืนกำไรให้สังคม

💙🤍 โฮมเซรามิคคืนกำไรให้สังคมกับโครงการ “โฮมเซรามิคปันน้ำใจ” 🤍💙

ครั้งนี้เราไปปันน้ำใจกันที่โรงเรียนบ้านหินโค่ง (ประชานุเคราะห์) จ.ระยอง
โดยนำกระเบื้องและสุขภัณฑ์จัดมอบให้ทางโรงเรียนใช้ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ เพื่อสุขลักษณะที่ดีของเด็กๆ และคุณครู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *