Homeceramic Team Building ครั้งที่ 3

2 Banner Draft 1 scaled

กลับมาอีกครั้งกับ Homeceramic Team Building ครั้งที่ 3

และนี่เป็นเพียงภาพส่วนหนึ่งของความสนุกสนานจากชาวโฮมเซรามิคจากทุกสาขา ที่ได้มาร่วมสร้างประสบการณ์และความทรงจำกันอีกครั้งหนึ่ง

รูปภาพเพิ่มเติม TikTok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *