รายการ ขนาด
ความกว้างของห้อง  เมตร
ความยาวของห้อง  เมตร
ขนาดกระเบื้อง  CM/inch.
เผื่อกระเบื้องแตก(แนะนำ 2%-5%)  %

ผลการคำนวณ