คิ้วอลูมิเนียม แบบเหลี่ยม CA1220-121 สีชาด้าน 1.2×200 cm.