คิ้วอลูมิเนียม แบบเหลี่ยม CA122021 สีทอง 1.2×200 cm.