คิ้วอลูมิเนียม แบบเหลี่ยม CA9020-121 สีชาด้าน 0.9×200 cm.