คิ้วอลูมิเนียม แบบเหลี่ยม CA902001 สีอลูมิเนียม 0.9×200 cm.