คิ้วอลูมิเนียม แบบเหลี่ยม CA902021 สีทอง 0.9×200 cm.