คิ้วอลูมิเนียม แบบเหลี่ยม CAC122021 สีบราวน์ 1.2×200 cm.