คิ้วอลูมิเนียม แบบเหลี่ยม CAC122041 สีเกรย์ 1.2×200 cm.