คิ้วอลูมิเนียม แบบโค้ง CA 1220-120 สีชาด้าน 1.2×200 cm.