คิ้วอลูมิเนียม แบบโค้ง CA 9020-120 สีชาด้าน 0.9×200 cm.