คิ้วอลูมิเนียม แบบโค้ง CAC 122040 สีเกรย์ 1.2×200 cm.