คิ้วอลูมิเนียม แบบโค้ง CAC 902040 สีเกรย์ 0.9×200 cm.