คิ้วอลูมิเนียม แบบโค้ง CAHG-902000 สีอลูฯไฮกลอส 0.9×200 cm.