จมูกบันไดอลูฯ DNHG 401503 สีโอ๊คไฮกลอส 4.0×150 cm.