จมูกบันไดอลูฯ DNHG 402003 สีโอ๊คไฮกลอส 4.0×200 cm.