จมูกบันไดอลูฯ DNHG 502003 สีโอ๊คไฮกลอส 5.0×200 cm.