จมูกบันไดอลูฯ NDM 402004 สีดำเงาเมทาลิค 4.0×200 cm.