ชุดซีเมนต์ขัดมัน iloft Mixed Black 2 Industrial Loft (set) 5 kg.