ชุดซีเมนต์ขัดมัน iloft Mixed Black 3 Dark Loft (set) 5 kg.