ชุดเคาน์เตอร์แก้วกระจกนิรภัย HGC002 สีขาว (40x35x0.15cm)