ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น Yes Moulding รุ่น TA4060-17 สีบีช