ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น Yes Moulding รุ่น TB4060-35 สีมิสทิค แบล็ค