ตู้แขวนคู่ KITZCHO รุ่น KEC-ZOR-W-GL-4080X-GY กระจกตรง สีเทา