ตู้แขวนคู่ Yes Moulding รุ่น HA02-16 สีแบล็คโคโคนัท