ตู้แขวนคู่ Yes Moulding รุ่น HA03-16 สีแบล็คโคโคนัท