ตู้แขวนคู่ Yes Moulding รุ่น HB03-31 สีแฟบริค บราวน์