ตู้แขวนคู่ Yes Moulding รุ่น HB03-35 สีมิสที แบล็ค