ตู้แขวนคู่ Yes Moulding รุ่น HA05-16 สีแบล็คโคโคนัท