ตู้แขวนคู่ Yes Moulding รุ่น HA05-31 สีแฟบริค บราวน์