ตู้แขวนคู่ Yes Moulding รุ่น HA05-35 สีมิสทิส แบล็ค