ตู้แขวนคู่ Yes Moulding รุ่น HB07-31 สีแฟบริค บราวน์