ตู้แขวนคู่ Yes Moulding รุ่น HB07-35 สีมิสทิค แบล็ค