ตู้แขวนคู่ Yes Moulding รุ่น HB02-31 สีแฟบริค บราวน์