ตู้แขวนคู่ Yes Moulding รุ่น HB02-35 สีมิสทิค แบล็ค