ตู้แขวนเดี่ยว Yes Moulding รุ่น HA01-16 สีแบล็คโคโคนัท