ตู้แขวนเดี่ยว Yes Moulding รุ่น HA01-20 สีไม้สักทอง