ตู้แขวนเดี่ยว Yes Moulding รุ่น HB01-25 สีดาร์ค ทีล