ตู้แขวนเดี่ยว Yes Moulding รุ่น HB01-31 สีแฟบริค บราน์