ตู้แขวนเดี่ยว Yes Moulding รุ่น HB01-35 สีมิสทิค แบล็ค