ตู้แขวนไมโครเวฟ KITZCHO รุ่น KXX-XXR-W-MI-4060X-GY สีเทา