ทีโอเอ ลอฟท์ ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูปภายนอก LOFT3 12 กก.