ทีโอเอ ลอฟท์ ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูปภายนอก LOFT2 12 กก.