บานซิงค์คู่ KITZCHO รุ่น KEC-ZOR-S-FL-6080X-TK ทึบตรงสีสัก